fbpx

Hệ thống tối ưu quảng cáo Facebook – Quy tắc Tối ưu hóa là gì?

Hệ thống tối ưu quảng cáo Facebook - Quy tắc Tối ưu hóa là gì?

Hệ thống tối ưu quảng cáo Facebook – Quy tắc Tối ưu hóa là gì?

Quy tắc Tối ưu hóa Facebook là một bộ nguyên tắc được thiết lập trên hệ thống để tự động hoạt động theo một quy chuẩn nhất định. Hệ thống này có hai vai trò chính là tăng giảm ngân sách và tắt/bật quảng cáo. Trong quá trình tối ưu quảng cáo trên Facebook, hệ thống sẽ giúp tăng hiệu quả với doanh nghiệp:

– Tránh lãng phí ngân sách vào những quảng cáo không hiệu quả và đầu tư một cách hợp lý hơn.
– Quy chuẩn hóa các hành động tối ưu, giúp tối ưu cả các hành động đó.
– Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc trên hệ thống.

Hệ thống Tối ưu hóa quảng cáo Facebook bao gồm những thành phần sau:

Custom Rule: Đây là công cụ chính và được ứng dụng rộng rãi vào các công việc khác nhau, ví dụ như tắt chiến dịch nếu hết thời gian chạy, dừng quảng cáo vào thời điểm này, đặc biệt là tắt/mở quảng cáo và tăng/giảm ngân sách dựa vào hiệu quả.

Reduce Auction Overlap: Thông báo hoặc tắt/ghép các tập lại với nhau. Tuy nhiên, tính năng này hiện không đem lại hiệu quả tốt do các yếu tố “Overlap” không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả quảng cáo.

Optimize Ad Creative: là hệ thống sẽ giúp bạn tối ưu hơn ad về pahafn creative, nhưng sẽ không hợp lý, có nhiều lỗi và tạo ra nhiều mẫu quảng cáo không chuyên nghiệp.

Reduce Audience Fragmentation: Kết hợp Audience và Creative thành 1 tập. Tuy nhiên, đôi lúc tính năng này có thể ảnh hưởng đến chiến lược vận hành quảng cáo.

Custom Rule bao gồm các thành phần sau:

Tên của Rule.
Phạm vi áp dụng: có thể xây dựng Rule tác động lên Ad/Ad set/Campaign cũng như trạng thái của nó (Bật/Tắt).
Action: Tắt/bật, thay đổi ngân sách.
Condition: có thể thêm nhiều điều kiện về Cost per result, Spent, Campaign name,… để đánh giá hiệu quả quảng cáo Facebook và lọc những chiến dịch áp dụng Rule. Điều này giúp doanh nghiệp trong việc tối ưu quảng cáo.
Time range: khoảng thời gian mà dữ liệu của Condition được so sánh.
Schedule: là thời gian Rule được chạy. Thông thường, quảng cáo được schedule “Continuously” và dùng Condition để xác định khoảng thời gian cụ thể Rule chạy tối ưu hiệu quả.

Làm gì để xây dựng Hệ thống tối ưu quảng cáo Facebook?

Để xây dựng bộ công cụ quản lý ngân sách dựa vào Custom Rule, doanh nghiệp cần xác định các yếu tố sau:

KPIs: Xác định chỉ số tối ưu, thích hợp là kết quả (Result) của chiến dịch để đo lường mục tiêu ban đầu của chiến dịch và phù hợp với hệ thống máy học. Ngoài ra, xác định mục tiêu tối ưu hóa phù hợp và không quá xa với tình hình thực tế để không làm cản trở hiệu quả của AI Facebook.

Time Range: Đưa ra khoảng thời gian hợp lý tùy thuộc vào độ biến động của quảng cáo. Nếu tính chất quảng cáo biến động lớn, nên chọn khoảng thời gian ngắn (khoảng 1 – 3 – 7 ngày). Nếu không xác định được mức độ biến động quảng cáo, có thể dùng Time Range Maximum và quan sát dần để đánh giá.

Ngân sách thử nghiệm: Kiểm soát phần ngân sách chấp nhận bỏ ra cho các quảng cáo mới, trước khi áp dụng Rule để kiểm soát hiệu quả. Nếu xác định được, hãy thử dựa và Cost per result để thử nghiệm.

Mức độ Logic và đơn giản: Xây dựng bộ Rule không quá phức tạp với nhiều Rule bên trong để không làm rối và không thể kiểm soát. Doanh nghiệp nên tự giới hạn mỗi bộ Rule cho một dự án (không quá 8 Rules) và dựa trên Biểu đồ ra quyết định (Process Decision Diagram) để xây dựng tốt hơn.

Thử nghiệm và đổi mới: Liên tục thử nghiệm và tìm ra bộ công thức phù hợp cho doanh nghiệp và các chiến dịch quảng cáo Facebook sau này.

Những chia sẻ trên giúp doanh nghiệp có thể cân nhắc và triển khai quảng cáo Facebook hiệu quả hơn. Đồng thời, để nắm rõ hơn về bộ công cụ tối ưu tự động cho việc quản lý và phân bổ ngân sách, cũng như các yếu tố cần thử nghiệm để không tốn quá nhiều ngân sách vào những thử nghiệm không hiệu quả, đội ngũ chuyên môn tại Optisix Agency sẽ cung cấp thêm các bài viết chi tiết cho từng loại chiến dịch quảng cáo Facebook, bao gồm:

Quảng cáo tin nhắn.
Quảng cáo thu Lead – thông tin người dùng.
Quảng cáo Ecommerce.
Quảng cáo tăng nhận diện thương hiệu.

Picture of Benedict Gareth
Benedict Gareth

Lorem ipsum consectetur amet sit comeneer ilremsolme dolc.

Share this article:

Subscribe to our newsletter

Read the latest articles from our experts

Trao đổi cùng chuyên viên Optisix