fbpx

3 NGUYÊN TẮC KHI TỐI ƯU QUẢNG CÁO

Tối ưu quảng cáo không chỉ đơn thuần là một chiến lược trong lĩnh vực Marketing, mà còn là một cách suy nghĩ, một triết lý hoạt động trong việc quảng cáo. Mục tiêu chính của tối ưu quảng cáo là đạt được hiệu quả tốt hơn trong các chiến dịch quảng cáo (Performance Marketing […]

Tối ưu quảng cáo tin nhắn trên Facebook – 5 yếu tố quan trọng

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tối ưu quảng cáo tin nhắn trên Facebook. Optisix Agency dựa trên kinh nghiệm thực chiến trong nhiều dự án, rút ra được 5 yếu tố cốt lõi để tối ưu trong khi thực hiện chiến dịch quảng cáo tin nhắn trên Facebook. Nội […]

Trao đổi cùng chuyên viên Optisix